Gravering i metal

Gravering
En gravering er en inskription og/eller et mønster, der er skåret ind i metal. Der anvendes forskellige graveringsmetoder, der generelt kan opdeles i tre grupper

  • Håndgravering
  • Maskingravering
  • Lasergravering


Der er naturligvis forskel på hånd- og maskingravering, både hvad pris og kvalitet angår. Håndgravering er et elegant kunsthåndværk, hvor motivet er skåret i metallet. Det kræver både dygtighed og erfaring at udføre smukt gravørarbejde. Modsat håndgravering er maskingravering mere stift og upersonligt. Er det maskingraverede motiv ridset i metallet, slides dette relativt hurtigt, hvorimod et fræset eller laserskåret motiv kan udføres i den dybde, apparaturet er indstillet til.

Håndgravering
Gravøren er en faguddannet håndværker, hvis vigtigste redskaber er gravørstiklerne. Disse kan beskrives som små knive, der er fastgjort i kugleformede skafter. Stiklerne har forskellige udformninger bestemt ud fra de opgaver, gravøren skal udføre. De fleste graveringer udføres som blankstik, hvilket vil sige, at gravøren skærer glatte og dermed blanke snit i metallet. Håndgravering er tidskrævende og stiller store krav til håndværkeren og hans værktøj, men der er næsten ingen grænser for den graverede dekorations udformning. I princippet kan alt, som kan tegnes, også graveres.

Maskingravering
Gravørarbejde udføres ofte maskinelt, men der er her snarere tale om at ridse, trykke eller fræse en tekst eller et motiv ned i metallet end om egentlig gravering, hvorfor gravørnålen som regel er en specialslebet diamant eller en spids fræser.
På manuelt styrede maskiner er gravørnålen, via et vægtstangssystem, forbundet med en førerstift. Ved hjælp heraf er det muligt at overføre motiver og bogstaver fra diverse skabeloner til det emne, der ønskes graveret.
Mere avancerede er de elektronisk styrede gravørmaskiner (CNC), hvor det, der skal graveres, overføres fra en computer til maskinen. Det er således muligt at gravere alt, hvad der kan scannes, for eksempel tekst, symboler, tegninger eller faksimile, som er en nøjagtig gengivelse af kundens håndskrift.

Lasergravering
Ved lasergravering foregår der ingen mekanisk påvirkning af emnet, som for eksempel fræsning eller tryk fra en gravørnål. Via en computer overføres en tekst eller et motiv til emnet ved brug af laser. Teknikken muliggør udformning af tredimensionale mønstre, hvilket nødvendigvis forudsætter en tredimensional scanning af det pågældende mønster. Metoden er endnu ikke særlig udbredt til traditionel gravering, fordi processen er langsommelig, og udstyret ret kostbart.