Stempler på guld og sølv varer

Lov om kontrol og stempling af ædelmetalvarer (stempellov)
De lovgivende myndigheder har fastsat præcise regler for, hvor meget ædelmetal en vare mindst skal indeholde for at kunne sælges under betegnelsen guld, sølv, platin eller palladium. Er varen udført i et uædelt metal og påført et lag af guld, sølv, platin eller andre platinmetaller, skal varen betegnes som guldplettet, forgyldt, doublé, sølvplet, forsølvet eller andre betegnelser, der tydeligt angiver varens karakter.
Arbejder udført af ædle metaller, der sælges under betegnelsen guld, sølv, platin eller palladium, skal være forsynet med et navnestempel og et holdighedsstempel. Undtagelser herfra er varer, der importeres fra lande som er omfattet af ”konvention om kontrol og stempling af ædelvarer”, under forudsætning af at de har været underkastet en kontrol, der kan sidestilles med importlandets kontrol. Endvidere at stemplingen er forståelig for importlandets forbrugere. 
Tilsluttet konventionen er EU-landende samt Island, Lichtenstein og Norge.

Navnestempel
Navnestemplet skal være indregistreret. Ofte er der tale om fabrikantens initialer eller firmanavn. Ikke kun fabrikanter, men også importører, der sælger varer af guld, sølv eller platin, skal have et indregistreret navnestempel, som kan påføres varen, før den videresælges. 
Du kan søge efter hvem der står bag de forskellige stempler på Ædelmetalkontrollens Navnestempelregister.

Holdighedsstempel
Holdighedsstemplet angiver varens holdighed (lødighed), det vil sige indholdet af henholdsvis finguld, finsølv, rent platin eller palladium angivet i tusindedele. Stemplet er kundens garanti for, at mængden af ædelt metal svarer til det i loven anførte, og at fabrikanten / importøren er underkastet statens kontrol.

Kontrol
Kontrollen varetages af Ædelmetalkontrollen, tidligere statsguardeinen. Guardein betyder ”en, der vogter”. Alle virksomheder, der fremstiller, importerer og/eller forhandler varer af ædelt metal med et registreret navnestempel, er underkastet denne kontrol. Ædelmetalkontrollen aflægger uanmeldte besøg i virksomhederne og udtager efter eget valg varer til prøvning.

Ansvar
Ansvaret for, at stempellovens bestemmelser er overholdt, påhviler sælger. Det skal fastslås, at bestemmelserne om kontrol og stempling af ædle metalvarer er værdifuld, ikke blot for forbrugerne, men også for guldsmedebranchen, fordi tilliden til fagets varer herved sikres.
Stempling af guld
Betegnelsen ”guld” må kun anvendes om arbejder, der indeholder mindst 333‰ finguld.
Guld stemples :

 • 750 + navnestempel eller
 • 585 + navnestempel eller
 • 333 + navnestempel.

Desuden er det tilladt at tilføje den tilsvarende holdighedsangivelse i karat.

Stempling af sølv
Betegnelsen ”sølv” må kun anvendes om arbejder, der indeholder mindst 800‰ finsølv. 
Sølv stemples:

 • 925 + navnestempel eller
 • 830 + navnestempel eller
 • 800 + navnestempel

Indeholder varen mindst 925‰ finsølv, kan holdigheden angives alene ved betegnelsen ”Sterling”. Det er endvidere kutyme at tilføje S efter de to førstnævnte holdigheder. En vare udført i sølv og pålagt et lag af for eksempel guld eller rhodium betegnes henholdsvis forgyldt sølv eller rhodineret sølv. Varerne stemples med de gældende sølvstempler.

Stempling af platinmetaller
Betegnelsen ”platin” må kun anvendes om arbejder, der indeholder mindst 850‰ rent platin. 
Platin stemples:

 • 950 + navnestempel eller
 • 850 + navnestempel

 

Betegnelsen ”palladium” må kun anvendes som arbejder, der indeholder mindst 500‰ rent palladium.
Palladium stemples:

 • 950 + navnestempel eller
 • 500 + navnestempel.

Stemplerne kan desuden tilføjes Pt for platin eller Pd for palladium.

Anvendelse af dele af uædelt metal
Ved anvendelse af uædelt metal sammen med et ædelt metal skal afgrænsningen mellem det ædle metal og andre metaller være tydelig, og andre metaller må ikke ved overfaldebelægning eller på anden måde give udseende af ædelmetal. Holdighedsstemplingen skal være placeret på ædelmetaldelen. Uædle metaldele bør, hvor det er praktisk muligt, stemples ”metal” eller med en mere præcis angivelse af metallets art. Undtagelsen fra bestemmelsen er arbejder, hvor det er nødvendigt at anvende andre materialer af hensyn til det praktiske formål, som varen skal tjene, for eksempel fjedre, gennemstifter, nåle til sølvbrocher, mekaniske dele i ure, pencils og lignende. 

Undtagelser
Undtagelser fra de nævnte regler om stempling af guld, sølv og platinmetaller er arbejder i guld og platin under 1 gram, sølv under 3 gram og særlige små og skrøbelige arbejder.
Stempling af arbejder sammensat af flere ædle metaller
Under påvirkning af modetendenser og prisstigninger på ædle metaller anvendes, især ved smykkefremstilling, kombinationer af ædle metaller. For stempling af sådanne varer gælder følgende retningslinjer: Et arbejde af ædelt metal, der består af mere end ét ædelt metal, skal anses for og stemples som bestående af det mindst ædle af metallerne. Sølv anses for mindre ædelt end palladium, palladium for mindre ædelt end guld, og guld for mindre ædelt end platin. Består et arbejde af flere dele af forskellige ædelmetaller, og er delene ikke sammenføjede eller kun mekanisk sammenføjede, kan delene af mere ædelt metal forsynes med holdighedsstempel for de pågældende ædle metaller.
Består et arbejde af flere dele af forskellige ædelmetaller, og er delene sammenføjede ved lodning eller lignende, er det kun tilladt at holdighedsstemple delene af mere ædelt metal, når afgrænsningen mellem de enkelte dele er tydelig og i øvrigt ikke kan give anledning til tvivl om udstrækningen af enkelte dele.

Supplerende stempler
Foruden de påbudte stempler er det tilladt at tilføje for eksempel dessin nummer, designerens mærke, håndlavet, Denmark
Stempler i ældre ædelmetalvarer
Stempling af varer fremstillet af ædle metaller har været underkastet lovgivningen siden 1491. I dag er det kun få af de meget gamle varer, som guldsmedebranchen kommer i kontakt med, men korpus og bestik, som er fremstillet for 100-150 år siden, indleveres jævnligt til reparation. 

Vejledende stempler i uædle metaller

Uædle metaller kan forsynes med vejledede stempler. I så fald indeholder de oplysninger om varens kvalitet og eventuelt firmastempel. Kvaliteten af varer med vejledende stempler – og helt uden stempler – er ikke reguleret ved lov, men derimod ved branchekutymer. Forekommer klager, herunder forbrugerklager, vil man benytte branchekutymerne som grundlag, når klagerne vurderes.

Gulddoublé
Ved gulddoublé forstås en vare, der er fremstillet af et uædelt metal og derefter belagt med guld. Der sælges en del gulddoublé varer i danske guldsmedebutikker. En stor del af disse varer er importeret fra mange forskellige lande, og kvaliteten er stærkt varierende. Ofte indskrænker stemplingen sig til diverse symboler, der intet oplyser om varens kvalitet. 

Sølvplet

Forsølvet uædelt metal, for eksempel nysølv eller messing, benævnes ”plet” eller ”sølvplet”. Sølvpletvarer kan eksempelvis stemples: SØLVPLET eller PLET eller ATLA eller EPNS (elektropletteret nysølv), oftest efterfulgt af et firmastempel. Kvaliteten (slidstyrken) er svingende, men dansk produceret sølvplet har en belægning svarende til 5 gram sølv pr. spiseske og 15 års garanti ved daglig brug, hvilket må betragtes som særdeles slidstærkt. Tidligere anvendte man i vid udstrækning ”to tårne” til stempling af sølvpletvarer. Det betød, at varen ofte, meget misvisende, blev benævnt ”totårnet sølv”.

Rustfrit stål
Stempler i rustfrit stål kan oplyse, hvilken stållegering varen er fremstillet af, eksempelvis:

 • 18/8 = 18% krom, 8% nikkel og 74% jern.
 • 18/10 – 18% krom, 10% nikkel og 72% jern.

Endvidere kan der stemples med Stainless, Stainless steel, og/eller firmanavn/mærke. Rustfrit stål er ikke altid lige ”rustfri” eller lige smukt i farven. Generelt bevirker øget indhold af nikkel større modstandsdygtighed over for kemiske påvirkninger, en mere hvid farve og en højere pris. I industrien betegnes 18/8 stål som rustfast. Det betyder at den ikke nedbrydes af rust, men at der kan komme rustudtræk på overfladen. 18/8 stål er urmagnetisk i modsætning til det meget billigere og mindre rustfaste kromstål. At rustfrit stål ikke forårsager nikkelallergi, skyldes, at nikkel og krom indgår en kemisk forbindelse, der bevirker en permanent iltning af overfladen. På grund af iltningen kommer huden ikke i kontakt med nikkel.